top of page
20220425_2022台灣地方創生年會_官網_OL_工作區域 1.png
sun_1.5x.png
礁石_1.5x.png
主標_1.5x.png
2022_1.5x.png

2022 台灣地方創生年會 1129——1201 全台創生團隊齊聚台東

民間自發、全台最大、團隊最多、地方創生大會師!

2022 台灣地方創生年會 in台東

TAIWAN PLACEMAKING FESTIVAL

資產 1_1.5x.png
in_1.5x.png
2_1.5x.png
資產 12_1.5x.png
bottom of page